1. TOP
 2. Research Staff

Research Staff

Last Updated: April 2024

Director General

 • TAKIMOTO Yutaka

Deputy Director General

 • MANTANI Hiroyuki

Department of Research Planning and Development

Department for Educational Policy and Evaluation

Department for Lifelong Learning Policy Research

Department for Elementary and Secondary Education Research

Department for Higher Education Research

Department for International Research and Co-operation

Education Data Science Center

Curriculum Research Center

 • OOGANE Nobumitsu

Department for Curriculum Research

Department for Curriculum Development

 • TAKESHITA Masaru
 • ARIMOTO Jun
 • ISOYAMA Kyoko
 • INOUE Yukako
 • IRINOUCHI Masanori
 • IWATA Satoru
 • IWADATE Yoshinobu
 • ENDO Tomoharu
 • OTSUKA Kentaro
 • OGURA Katsunori
 • KASAI Kenichi
 • KAWAI Nobukazu
 • KUMAGAI Yukiko
 • KOUZUKI Sayako
 • KOSEKI Hiroyuki
 • KOBAYASHI Kazuto
 • KOBAYASHI Yasuyo
 • KOBAYASHI Ren
 • SAITO Hironobu
 • SATO Manabu
 • SANAI Katsuko
 • SHIOMI Hideki
 • SHITAMI Kazunari
 • SUZUKI Taro
 • SORA Kenta
 • TASAKI Takeharu
 • TANABE Akiko
 • TSUJIMOTO Chikako
 • TSUNASHIMA Takeshi
 • TOMINAGA Miyuki
 • NAITO Takashi
 • NAOYAMA Yuko
 • NISHIZAWA Yoshihiko
 • HAYAKAWA Yuko
 • HIRATA Tomokazu
 • HIRATE Sakiko
 • FUJIEDA Hideki
 • FUJINO Atsushi
 • FUJIWARA Kyoko
 • HORITA Ryuji
 • MIZUTANI Naohito
 • WAKUI Nobuhiko
 • WATANABE Shigekazu
 • KATO Emiko
 • KAWAKAMI Shinya
 • SASAKI Shuichi
 • SATO Taiki
 • SHIMAO Yusuke
 • JIN Takayuki
 • NAOMI Tomoko
 • NIEDA Yu
 • HIRAYAMA Michihiro
 • IWAMA Hiromi

Guidance and Counseling Research Center

 • OOGANE Nobumitsu
 • MIYAKO Norihiro
 • SATO Manabu
 • TAKAHASHI Norihisa
 • SATO Takahiro
 • TONEGAWA Akiko

Early Childhood Education Research Center

 • FUKABORI Naoto
 • HORIKOSHI Norika
 • HIRATE Sakiko
 • YAGISAWA Takashi
 • YOKOYAMA Makiko
 • TONEGAWA Akiko
 • YAZAKI Keiichiro

Practical Social Education Research Center

 • SATO Takahiro
 • SHIRAI Junko
 • SHISHIDA Manami
 • OHSHITA Masashi
 • KAWATA Takayuki
 • SHINKI Yoshihiko
 • ISHIKAWA Shigekazu

Educational Facilities Research Center

 • FUKABORI Naoto
 • MIYAGI Mariko
 • MASUI Aya
 • HIRANE Shinichi
Page Top
Copyright(C)2015 National Institute for Educational Policy Research All Rights Reserved.