1. TOP
 2. Research Staff

Research Staff

Last Updated: March 2023

Director General

 • NAGAYAMA Yuji

Department of Research Planning and Development

Department for Educational Policy and Evaluation

Department for Lifelong Learning Policy Research

Department for Elementary and Secondary Education Research

Department for Higher Education Research

Department for International Research and Co-operation

Education Data Science Center

Curriculum Research Center

 • OOGANE Nobumitsu

Department for Curriculum Research

Department for Curriculum Development

 • OOGANE Nobumitsu
 • ASAMI Tetsuya
 • ABE Kyoko
 • ARIMOTO Jun
 • IIZUKA Hidehiko
 • ISOYAMA Kyoko
 • IRINOUCHI Masanori
 • ENDO Tomoharu
 • OOTAKI Kazunori
 • OTSUKA Kentaro
 • OGURA Katsunori
 • OSADA Toru
 • KASAI Kenichi
 • KAWAI Nobukazu
 • KUMAGAI Yukiko
 • KOKUBO Tokuko
 • KOBAYASHI Kazuto
 • KOBAYASHI Yasuyo
 • KOBAYASHI Ren
 • SAITO Hironobu
 • SHIOMI Hideki
 • SHITAMI Kazunari
 • SUZUKI Taro
 • SEKI Nobuo
 • SORA Kenta
 • TAKAGI Kuniko
 • TASAKI Takeharu
 • TANAKA Kei
 • TOMITAKA Masayo
 • NAITO Takashi
 • NAOYAMA Yuko
 • NAKAJIMA Norio
 • NISHIZAWA Yoshihiko
 • NOUCHI Yorikazu
 • HIRATA Tomokazu
 • FUJIEDA Hideki
 • FUJINO Atsushi
 • MIZUTANI Naohito
 • YAHABA Seiji
 • YAMAMURA Toshiyo
 • YOKOSHIMA Tsuyoshi
 • WATANABE Shigekazu
 • INAGAKI Etsuko
 • IBUKI Ryuji
 • KATO Emiko
 • KAWAKAMI Shinya
 • SASAKI Shuichi
 • SHIMIZU Tomoaki
 • JIN Takayuki
 • NIEDA Yu
 • WATANABE Makoto
 • IWAMA Hiromi

Guidance and Counseling Research Center

 • OOGANE Nobumitsu
 • MIYAKO Norihiro
 • OSADA Toru
 • TAKAHASHI Norihisa
 • ABE Kyoko
 • TONEGAWA Akiko

Early Childhood Education Research Center

 • WATANABE Keiko
 • HORIKOSHI Norika
 • KOKUBO Tokuko
 • YAGISAWA Takashi
 • YOKOYAMA Makiko
 • TONEGAWA Akiko
 • YAZAKI Keiichiro

Practical Social Education Research Center

 • TSUTSUI Masanori
 • ISHIZU Takane
 • SHISHIDA Manami
 • KASEDA Shinichi
 • KAWATA Takayuki
 • SUGAYA Masayuki
 • HOSOKAWA Megumu

Educational Facilities Research Center

 • SAITO Fukuei
 • FUJII Atsushi
 • TANIGUCHI Natsuko
 • TANAKA Ikuko
Page Top
Copyright(C)2015 National Institute for Educational Policy Research All Rights Reserved.